Over ons

Onze nieuwe vereniging is opgericht op 1 januari 2018
de vereniging bestaat uit 45 leden met een fokkerskaart en 5 jeugdleden
daarnaast hebben wij nog ondersteunende leden
deze leden fokken niet meer maar dragen onze vereniging een warm hart toe

Onze vereniging is opgericht in 1942.
In 1984 telde de vereniging 9 NHDB leden en 2 NHDB jeugdleden
In 1986 waren dat 15 NKB leden, 1 NKB combinatie en 7 NKB jeugdleden
In 2006 12 NKB leden, 3 NKB combinaties, 7 NHDB leden en 2 NHDB jeugdleden
In 2012 27 KLN leden waarvan 3 combinaties en 3 jeugdleden.
De eerste tentoonstelling werd gehouden in “Cafe Louwers “ in Haulerwijk
In 1952 werd de eerste clubshow gehouden waarna er nog vele zouden volgen.
In 1971 werd de eerste kringtentoonstelling gehouden en ook in 1972 werd er weer een kringtentoonstelling gehouden. Hieraan deden 8 verenigingen mee wat resulteerde in een show van 407 konijnen en 63 sierduiven.
In de tachtiger jaren werd er een kringtentoonstelling gehouden in de garage Boonstra in Haulerwijk.
Hieraan deden Gorredijk e.o., it Knyntsje Haulerwijk, Noordwolde e.o., Oosterwolde e.o. en
Wolvega e.o. mee.
In 1980 werd Cees Walstra benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij werd daarmee gefeliciteerd door Harmen Hoving van de provinciale afdeling van de FK en door Johan de Vries namens ‘De Friesche Sierduivenclub’.
Naast die Koninklijke onderscheiding werd er ook nog een gouden speld van de NHDB aan hem uitgereikt. Van de landelijke FK kreeg hij een bos bloemen en van zijn eigen vereniging kreeg hij een horloge met inscriptie. In 1981 kreeg Cees Walstra uit Appelscha een jubileumspeld voor 40 jaar lid van de NKB. Ook Baukje van Leeuwen- Zuidema zat hier in het bestuur. Jan Bakker en Anne van der Bos werden in 1983 lid en Jan Bakker kwam in 1989 in het bestuur en is in 2013 af getreden. Anne van der Bos was secretaris van 2002 t/m 2009.
In 1984 was Willem Rooske hier secretaris toen kregen Henk Ottema uit Haulerwijk en Piet Jongstra uit Siegerswoude een jubileumspeld voor 25 jaar lid van de NKB. Er was toen een regionale tentoonstelling van 31 oktober t/m 3 november. In 1985 kreeg Piet Dermois( lid sinds 1960, in het bestuur sinds 1967 en tatoeëerder vanaf 1985 tot heden) uit Haulerwijk een jubileumspeld voor 25 jaar lid van de NKB, toen was er een regionale tentoonstelling van 24 t/m 26 oktober. In 1989 had deze vereniging 14 NHDB leden en was Sietse Luchtenveld uit Haulerwijk de secretaris toen was er een clubshow van 2 t/m 4 november.In 1990 kreeg Willem Rooske uit Haulerwijk een jubileumspeld voor 40 jaar lid van de NKB, hij was jarenlang de voorzitter. ( lid sinds 1951 in het bestuur sinds 1957, secretaris in 1968, voorzitter in 1985 en sinds 2000 erevoorzitter)In 1991 kreeg Cees Walstra een jubileumspeld voor 50 jaar lid van de NKB.
In 1992 kreeg de vereniging een jubileumplaquette van de NHDB voor haar 50 jarig bestaan.
In 1999 kreeg Piet Jongstra uit Siegerswoude een jubileumspeld voor 40 jaar lid van de NKB.
In 2002 kreeg Sietse Luchtenveld een jubileumspeld voor 25 jaar lid van de NKB, ook kreeg Piet Dermois een speld voor 40 jaar lid en Willem Rooske voor 50 jaar lid van de NKB.
In 2003 was Anne van der Bos uit Oosterwolde de secretaris en wordt in 2009 in zijn functie opgevolgd door W. Bosch.
In 2005 kreeg Jan Jongsma uit Bakkeveen een jubileumspeld voor 25 jaar lid van de NKB.
Op 5 juni 2006 overleed erelid Piet Veenstra uit Haulerwijk op een leeftijd van 83 jaar.
In 1983 werd J. Bakker lid en nam van 1989 tot 2013 plaats in het bestuur.
De laatste jaren houdt onze vereniging haar tentoonstelling in ‘Manege Plas’ in Haulerwijk, en sinds 2015 bij Tuincentrum Radder in Haulerwijk.