1      
             
      KONIJNEN      
kooinr. predikaat punten naam inzender merk geslacht oud/jong   
             
      Wener keurmeester G. Pals  
      blauw      
1 ZG 92.5 Piet Dermois 5HW-524 ram jong  
2 ZG 94 Piet Dermois 5HW-523 ram jong  
3 1STE F 96 Piet Dermois 5HW-204 ram jong  
4 ZG 93 Piet Dermois 5HW-521 voedster jong  
5 ZG 92 Piet Dermois 5HW-205 voedster jong  
6 1STE F 96 Piet Dermois 5HW-206 voedster jong  
             
      Rex      
      Wit      
7 ZG 93.5 Simon Dalmolen 5HW-301 ram jong  
8 ZG 93 Simon Dalmolen 5HW-304 voedster jong  
             
      Alaska       
      zwart      
9 ABS   Simon Dalmolen 5HW-417 voedster jong  
             
      Beige      
      Beige      
10 ABS   Simon Dalmolen 5HW-309 ram jong  
             
      Ned. Hangoordwerg      
      Konijngrijs      
11 ABS   Jan Winter 3SZ-527 ram oud  
12 1STE ZG  92 Jan Winter 4GU-516 ram oud  
13 ZG 92.5 Jan Winter 5GU-519 ram jong  
14 ZG 94 Jan Winter 5GU-506 ram jong  
15 ZG 92 Jan Winter 5GU-518 ram jong  
16 1STE F 95 Jan Winter 5GU-523 ram jong  
17 0 O Jan Winter 5GU-520 voedster jong  
             
      Rexdwerg tekening      
      dalmatiner zwart      
18 ZG 92.5 Wilma Bosch 4HW-555 ram oud  
19 ZG 93 Wilma Bosch 4HW-502 voedster oud  
20 ZG 92 Wilma Bosch 5HW-408 ram jong  
21 0 O Wilma Bosch 5HW-528 ram jong  
             
      Teddydwerg      
      wit blauwoog      
22 ZG 92 Comb. Nevaeh bunnies 2JH-621 ram oud  
             
             
             
             
             
             
      2      
kooinr. predikaat punten naam inzender merk geslacht   
             
      Kleurdwerg kleur keurmeester G. Pals  
      konijngrijs      
23 G 91.5 T. Vijfschaft 3GU-801 ram oud  
             
      ijzergrauw      
24 G 91.5 T. Vijfschaft 4GU-535 ram oud  
25 1STE ZG 94 Comb. Nevaeh bunnies 4GU-201 ram oud  
26 G 90 Comb. Nevaeh bunnies 9GU-901 ram oud  
             
      Chinchilla      
27 ZG 94 Wilma Bosch 4MP-702 ram oud  
28 0 O Popke de Jong 4ZK-804 ram oud  
29 ZG 94 Popke de Jong 3FS-536 ram oud  
30 ABS   Wilma Bosch 3FS-703 voedster oud  
31 ZG 93.5 Popke de Jong 4ZK-569 voedster oud  
32 ZG 93.5 Wilma Bosch 5HW-414 ram jong  
33 ZG 92 Wilma Bosch 5HW-411 voedster jong  
34 F 95.5 Popke de Jong 5HW0-401 voedster jong  
             
      Zwart      
35 0 O T. Vijfschaft 3GU-806 vooedster oud  
             
      Blauw      
36 G 90 T. Vijfschaft 4GU-533 voedster oud  
             
      Kleurdwerg kleur.patroon      
      zilvervos zwart      
37 1STE F 95.5 Hilja de Jong JL 4HW-633 ram oud  
38 ZG 92 Popke de Jong 3HW-803 ram oud  
39 ZG 93.5 Popke de Jong 4DT-630 ram oud  
40 ZG 94 Sietse Luchtenveld 2HW-402 ram oud  
41 2DE ZG 94.5 Sietse Luchtenveld 4HW-801 ram oud  
42 ZG 92.5 Sietse Luchtenveld 4HW-803 ram oud  
43 G 91.5 Popke de Jong 3HW-601 voedster oud  
44 ZG 93 Popke de Jong 5HW-403 ram jong  
45 ZG 94.5 Sietse Luchtenveld 5HW-314 ram jong  
46 1STE ZG 94 Hilja de Jong JL 5HW-404 voedster jong  
47 ZG 93.5 Sietse Luchtenveld 5HW-419 voedster jong  
             
      zilv.donkersepiamarter      
48 0 O Sietse Luchtenveld 4HW-604 ram jong  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      3      
kooinr. predikaat punten naam inzender merk geslacht   
      Wener keurmeester G. Pals  
      blauw      
49 ZG 92 Piet Dermois 5HW-522 voedster  c-klasse
50 F 95.5 Piet Dermois 5HW-520 voedster  c-klasse
             
      Rex      
      Wit      
51 ZG 94.5 Simon Dalmolen 5HW-601 ram c-klasse
52 F 95.5 Simon Dalmolen 5HW-604 voedster c-klasse
             
      Ned. Hangoordwerg      
      konijngrijs      
53 G 91 Jan Winter 5GU-517 ram c-klasse
54 ZG 92.5 Jan Winter 5GU-524 voedster c-klasse
55 G 91.5 Jan Winter 5GU-513 voedster c-klasse
             
      Rexdwerg tekening      
      dalmatiner zwart      
56 O   Wilma Bosch 5HW-530 ram c-klasse
57 ZG 94.5 Wilma Bosch 5HW-527 voedster c-klasse
58 O   Wilma Bosch 5HW-529 voedster c-klasse
             
      Kleurdwerg kleur      
      Chinchilla      
59 F 95 Wilma Bosch 5HW-531 ram c-klasse
60 F 95.5 Popke de Jong 5HW-503 ram c-klasse
61 ZG 92.5 Popke de Jong 5HW-504 voedster c-klasse
             
      Kleurdwerg kleur.patroon      
      zilvervos zwart      
62 ZG 93 Hilja de Jong 5HW-506 ram c-klasse
63 ZG 93 Sietse Luchtenveld 5HW-639 ram c-klasse
64 ZG 94 Hilja de Jong 5HW-609 voedster c-klasse
65 ZG 94.5 Sietse Luchtenveld 5HW-526 voedster c-klasse
66 G 91.5 Sietse Luchtenveld 5HW-525 voedster c-klasse
67 O   Sietse Luchtenveld 5HW-641 voedster c-klasse
             
      zilv.donkersepiamarter      
68 O   Sietse Luchtenveld 5HW-640 voedster c-klasse
             
      Pool roodoog      
      wit      
69 ZG 93.5 T. Vijfschaft 5GU-526 ram c-klasse
             
             
             
             
             
             
             
             
      4      
kooinr. predikaat punten naam inzender merk geslacht   
      Hoenders keurmeester  B. Mombarg  
      Twents Hoen      
      zilverpatrijs      
101 F 96 Jan Bakker   haan jong  
102 2DE G 91 Jan Bakker   hen jong  
103 G 92 Jan Bakker   hen jong  
104 1STE ZG 94 Jan Bakker   hen jong  
105 G 92 Jan Bakker   hen jong  
             
      Rijnlander      
      zwart      
106 1STE ZG 95 Sietse Luchtenveld   haan jong  
107 ZG 93 Sietse Luchtenveld   haan jong  
108 ZG 93 Sietse Luchtenveld   hen jong  
109 ZG 93 Sietse Luchtenveld   hen jong  
110 2DE ZG 94 Sietse Luchtenveld   hen jong  
111 0 O Sietse Luchtenveld   hen jong  
112 1STE ZG 95 Sietse Luchtenveld   hen jong  
             
      Nederrijns hoen dispensatie  
      geelkoekoek      
113 ZG 93 Wilma Bosch   haan jong  
             
      New Hampshire      
      bruin      
114 ZG 94 Wilma Bosch   haan jong  
115 G 91 Wilma Bosch   hen jong  
116 1STE F 96 Wilma Bosch   hen jong  
117 0 O Wilma Bosch   hen jong  
118 ZG 93 Wilma Bosch   hen jong  
119 G 92 Wilma Bosch   hen jong  
120 2DE ZG 94 Wilma Bosch   hen jong  
             
      Zijdehoender met baard   dispensatie  
      wit      
121 ZG 94 Douwe Visser   haan oud  
122 2DE ZG 94 Douwe Visser   hen oud  
123 ZG 93 Douwe Visser   hen oud  
124 1STE F 96 Douwe Visser   hen oud  
125 1STE ZG 95 Douwe Visser   hen jong  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      5      
kooinr. predikaat punten naam inzender merk geslacht   
      Dwerghoenders      
      Hollandse kriel      
      patrijs      
201 ABS   Koos Hof   haan jong  
202 ZG 93 Koos Hof   haan jong  
203 2DE ZG 95 Koos Hof   hen jong  
204 ZG 94 Koos Hof   hen jong  
205 F 96 Koos Hof   hen jong  
206 3DE ZG 94 Koos Hof   hen jong  
             
      zalmkleur      
207 1STE ZG 94 Koos Hof   haan jong  
208 ZG 93 Koos Hof   hen jong  
209 G 92 Koos Hof   hen jong  
210 1STE ZG 95 Koos Hof   hen jong  
             
      Barnevelder kriel      
      dubbelgezoomd      
211 1STE F 96 Jan Bakker   haan jong  
212 ZG 95 Jan Bakker   haan jong  
213 ZG 93 Jan Bakker   hen jong  
214 2DE ZG 94 Jan Bakker   hen jong  
215 1STE ZG 95 Jan Bakker   hen jong  
216 G 92 Jan Bakker   hen jong  
217 G 92 Jan Bakker   hen jong  
218 ZG 93 Jan Bakker   hen jong  
             
      Plymouth Rock kriel      
      gestreept      
219 G 92 Ger v.d. Kuilen   haan jong  
220 F 96 Ger v.d. Kuilen   haan jong  
221 ZG 94 Ger v.d. Kuilen   haan jong  
222 ZG 94 Ger v.d. Kuilen   hen jong  
223 ZG 93 Ger v.d. Kuilen   hen jong  
224 1STE F 96 Ger v.d. Kuilen   hen jong  
225 F 96 Ger v.d. Kuilen   hen jong  
226 G 92 Ger v.d. Kuilen   hen jong  
           
      Australorp kriel      
      zwart      
227 1STE ZG 95 Anne v.d.Bos   haan jong  
228 1STE F 96 Anne v.d.Bos   hen jong  
229 ZG 94 Anne v.d.Bos   hen jong  
               
             
             
             
               
             
             
             
             
Kooi nr. Fokker  
HOOFDPRIJZEN KONIJNEN
K1. € 10.-- of beker fraaiste dier v/d show a.g.d. R. Mulder 
Piet Dermois kooinummer 6
K2. € 7.50 fraaiste dier jeugdlid 
Hilja de Jong kooinummer 37
K3. N.V.T.
K4.  € 6.-- fraaiste dier van de keurmeester op ้้n na 3
Piet Dermois kooinummer 3
K5. € 5.-- fraaiste dier van de keurmeester op twee na, bij meer dan 25  
 dieren Hilja de Jong kooinummer 37
K6. € 3.50 voor het mooiste dier op drie na , bij meer dan 35 dieren 
Popke de Jong kooinummer 34
K7.  Zak Hedric konijnenkorrel a.g.d. van Breden veevoeder,de Wilp
      voor de mooiste collectie bij meer dan 3 collecties S.Luchtenveld
K8.  N.V.T.
HOOFDPRIJZEN KONIJNEN C-klasse.
K10. € 10.-- of beker fraaiste dier C-klasse a.g.d. R. Mulder 
Piet Dermois kooinummer 50
K11. € 6.—- of beker fraaiste dier op ้้n na, bij meer dan 15 dieren 
Simon Dalmolen kooinummer 52
K12. N.V.T
K13. € 6.— voor mooiste dier van jeugdlid a.g.d. S.Luchtenveld 
Hilja de Jong kooinummer 64
HOOFDPRIJZEN GROOT HOENDERS
H1. € 10.-- of beker fraaiste dier v/d show a.g.d. T. Winter 
Douwe Visser kooinummer 124
H2. € 6.--  fraaiste dier op ้้n na, bij meer dan 15 dieren 
Wilma Bosch kooinummer 116
H3. N.V.T.
H4. N.V.T.
H5.  € 7.--  fraaiste collectie bij meer dan drie collecties Douwe Visser
H6. N.V.T.
H7.   legpenning aangeboden door KLN Friesland voor het mooiste grote 
hoender met een geldige fokkerskaart bij “t’ Knyntsje” 
Douwe Visser kooinummer 124
HOOFDPRIJZEN DWERGHOENDERS
H8.  € 10.—voor het fraaiste dier v/d show a.g.d. Klussenbedrijf Zijlstra, 
Jan Bakker kooinummer 211
H9. € 6.--  mooiste dwerghoen op ้้n na, bij meer dan 15 dieren 
Ger van de Kuilen kooinummer 224
H10.  € 5.--  mooiste dwerghoen op twee na, bij meer dan 25 dieren 
a.g.d. T. Winter, Anne van de Bos kooinummer 228
H11.  N.V.T.
H12. Zak Havens gemengd graan a.g.d. v.d. Belt Agri service, Donkerbroek   
voor de mooiste collectie bij meer dan 3 collecties Koos Hof
H13.  € 5.--  mooiste collectie op ้้n na, bij meer dan 5 collecties.
   Ger v.d. Kuilen
ATTENTIE: Indien men eremetaal wil, dit op het inschrijfformulier vermelden.
K.L.N. stelt ereprijzen beschikbaar. 
Zie hiervoor het schema in de Almanak op bladzijde 10. 
Kooinummer 6-34-37-52-124-211-224
A-prijzen: 1 op 10 dieren (Hoofdprijswinnaars doen niet mee) € 3.50
kooinummer: 16-41-45-51-59-60-106-112-205-208
B-prijzen: Alle rassen waar geen prijs in gevallen is. 
Besten een B-prijs   € 2.50 kooinummer: 7-19-22-69-113
                  
F-dieren die niets gewonnen hebben: € 2.--   101-220-228